• PL 

Produkty

MS Okna i Drzwi Spółka z o.o. realizuje projekt
finansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Inteligentny
Rozwój POIR.03.04.00 dotacje na kapitał obrotowy, w oparciu o umowę nr
POIR.03.04.00-22-0314/20-00.

Cele projektu::
  • dofinansowanie kapitału obrotowego Spółki w celu przeciwdziałaniu ujemnym skutkom epidemii COVID-19
Planowane efekty:
  • przeciwdziałanie ujemnym skutkom spadku obrotów -
  • utrzymanie płynności finansowej
Wartość projektu - 389.675,31 PLN,
Wkład Funduszy Europejskich - 389.675,31 PLN.
 
created by ARM Studio MF
  • MS Okna i drzwi Sp. z.o.o 76-200 Słupsk, ul.Portowa 16a
    tel. (+48 59) 8485730; fax (+48 59) 84 19 60 [email protected]

    MS-2014